Chrzest Wiary Zapraszamy na facebook’a Przeczytaj z nami Biblię w rok Betańskie grupy domowe Dołącz do modlącego się Kościoła

Hasło Betanii:

Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Chrzest Wiary

W najbliższym czasie w Zborze Betania odbędzie się Chrzest Wiary, wszystkich zdecydowanych zachęcamy do pobrania ankiet w sekretariacie.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16

Nabożeństwo uzdrowieniowe listopad

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo uzdrowieniowe, najbliższe planowane jest na 30 listopada

Spotkanie seniorów grudzień

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie seniorów. Najbliższe 4 grudnia, zapraszamy

flourish
flourish

Listopad: Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to wkrótce przybędę do ciebie. (Obj 2:16)