Niedziela Palmowa – Koncert Hosanna Nabożeństwo uzdrowieniowe marzec Nabożeństwo w Wielki Piątek Nabożeństwo Wielkanocne – Koncert Alleluja Spotkanie seniorów kwiecień

Hasło Betanii:

Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Niedziela Palmowa – Koncert Hosanna

W Niedzielę Palmową 29.03 podczas nabożeństwa o godz. 10.00 odbędzie się Koncert Hosanna
zapraszamy

Nabożeństwo uzdrowieniowe marzec

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo uzdrowieniowe, najbliższe planowane jest na 29 marca, zapraszamy

Nabożeństwo w Wielki Piątek

W Wielki Piątek 03.04 o godzinie 18.30 odbędzie się nabożeństwo z Wieczerzą Pańską.
Po nabożeństwie odbędzie się Agapa zborowa

flourish
flourish

Marzec: Wreszcie szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. (Ef 6:10)