Misja, hasło, wizja Chrzest Wiary Przeczytaj z nami Biblię w rok Zapraszamy na facebook’a Betańskie grupy domowe

Misja Betanii: Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Hasło roku 2016: Króluj - Służ - Zwyciężaj

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Misja, hasło, wizja

Misja Betanii:
PRZYJEMNI BOGU I PRZYJAŹNI LUDZIOM
Królestwo Boże, to… sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom (Rz 14:17-18)

Hasło roku 2016:
KRÓLUJ – SŁUŻ – ZWYCIĘŻAJ
… ci, którzy otrzymali obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa (Rz 5:17)

Wizja dla liderów:
POWOŁANI, BY BŁOGOSŁAWIĆ I USŁUGIWAĆ

Chrzest Wiary

W najbliższym czasie w Zborze Betania odbędzie się Chrzest Wiary.
Wszystkich zdecydowanych zapraszamy do pobrania ankiet w sekretariacie.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16

Nabożeństwo uzdrowieniowe luty

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo uzdrowieniowe, najbliższe planowane jest na 28 lutego

flourish
flourish

Hasło na luty: Ewangelizacja, przebudzenie: Albo jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli? Lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt [Jego] nie głosi? (Rz 10:14)