Chrzest Wiary Spotkanie seniorów listopad Zapraszamy na facebook’a Przeczytaj z nami Biblię w rok Betańskie grupy domowe

Hasło Betanii:

Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Chrzest Wiary

W najbliższym czasie w Zborze Betania odbędzie się Chrzest Wiary, wszystkich zdecydowanych zachęcamy do pobrania ankiet w sekretariacie.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16

Spotkanie seniorów listopad

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie seniorów.
Najbliższe 6 listopada, zapraszamy

Nabożeństwo uzdrowieniowe listopad

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo uzdrowieniowe, najbliższe planowane jest na 30 listopada

flourish
flourish

Październik: Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. (Hbr 10:39)