Chrzest Wiary Spotkanie aktywu zborowego Gość specjalny – Pastor James King z Bradford, Anglia Nabożeństwo uzdrowieniowe wrzesień Koncert zespołu wokalno-tanecznego z Gruzji

Hasło Betanii:

Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Chrzest Wiary

W najbliższym czasie w Zborze Betania odbędzie się Chrzest Wiary, wszystkich zdecydowanych zachęcamy do pobrania ankiet w sekretariacie.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16

Spotkanie aktywu zborowego

Dnia 25go września o godzinie 18.30 odbędzie się spotkanie aktywu zborowego podczas którego usłuży Pastor James King z Bradford, Anglia.

Gość specjalny – Pastor James King z Bradford, Anglia

Podczas niedzielnego nabożeństwa 28.09 usłuży gość specjalny – Pastor James King z Bradford, Anglia.

flourish
flourish

Wrzesień: Powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. (Mk 13:34)