Chrzest Wiary Nabożeństwo uzdrowieniowe Studnia zaprasza w listopadzie Spotkanie seniorów listopad Wyjście z Ewangelią

Misja Betanii: Przyjemni Bogu, przyjaźni ludziom

Hasło roku: Bliżej Boga, bliżej ludzi

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Przeczytaj z nami Biblię w rok

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Kazanie R Wołkiewicz cz 1

Betania to jest nasz zbór

Betania to jest nasz zbór

Chrzest Wiary

Jesienią odbędzie się Chrzest Wiary.
Wszystkich zdecydowanych zapraszamy do pobrania ankiet z sekretariatu.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16

Nabożeństwo uzdrowieniowe

Niedziela, 28 października, 10:00
Jeśli masz problem ty lub ktoś tobie bliski, przyjdź, przyprowadź, będziemy się modlić!

Studnia zaprasza w listopadzie

Studnia zaprasza młodych-dorosłych w listopadzie:
Niedziela, 4 listopada, 17:30
Kolejne spotkanie:
Niedziela, 18 listopada, 17:30

flourish
flourish

Hasło na październik: Prawdziwy Kościół: Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. (Hbr 10:39)