Aktualności

Chrzest Wiary

Chrzest Wiary

Bez kategorii

Jesienią odbędzie się Chrzest Wiary.
Wszystkich zdecydowanych zapraszamy do pobrania ankiet z sekretariatu.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16