Aktualności

Dołącz do modlącego się Kościoła

Dołącz do modlącego się Kościoła

Carousel, Dołącz do modlącego się Kościoła, Featured2

Roczny Program Modlitwy Zboru Betania

Tygodniowy Program Modlitwy Zboru Betania

Tygodniowy Program Modlitwy o Służby w Betanii

Roczny Program Modlitwy o Przebudzenie i o Rodziny
Modlitwy o członków Betanii – PIERWSZY wtorek miesiąca, by móc się o nich modlić również przez cały miesiąc.

Tematy spotkań modlitewnych we wtorki

każdy wtorek przed nabożeństwem godz.: 17.40-18.15
Tematy na kolejne wtorki miesiąca:
1) BETANIA – Przywódcy, służby zborowe, członkowie zboru i sympatycy, chorzy i cierpiący, nabożeństwa
2) POLSKA – Przebudzenie, władze centralne, miasta Śląska i Zagłębia
3) RODZINA – Rodziny betańskie, nawrócenie rodzin niewierzących, młodzież i dzieci
4) IZRAEL – pokój w Izraelu, przebudzenie wśród Żydów
5) * PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ – cierpiący i prześladowani chrześcijanie na świecie
(* jeśli będzie 5-ty wtorek w miesiącu)

Niedziela (co tydzień) godz.: 9.40-9.55

Wszystkie spotkania – „Pokój modlitwy”