Archiwum

Psalmy 33-35

Psalmy 33-35

Fragment na dziś

PSALMY Psalm 33 Psm 33:1 Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Psm 33:2 Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Psm 33:3 Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym! Psm 33:4 Bo słowo Pana … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 20-22

Piąta księga Mojżeszowa 20-22

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 20 Pwt 20:1 Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 16-19

Piąta księga Mojżeszowa 16-19

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 16 Pwt 16:1 Bacz, abyś w miesiącu Kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga twego, gdyż w miesiącu Kłosów wyprowadził cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy. Pwt 16:2 Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 13-15

Piąta księga Mojżeszowa 13-15

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 13 Pwt 13:1 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Pwt 13:2 Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 10-12

Piąta księga Mojżeszowa 10-12

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 10 Pwt 10:1 W owym czasie rzekł Pan do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wstąp do mnie na górę. Sporządź sobie też drewnianą skrzynię, Pwt 10:2 A Ja napiszę na tych … Czytaj dalej

Ewangelia Św. Łukasza 11-12

Ewangelia Św. Łukasza 11-12

Fragment na dziś

EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA Rozdział 11 Luk 11:1 A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Luk 11:2 Wtedy rzekł … Czytaj dalej

Ewangelia Św. Łukasza 9-10

Ewangelia Św. Łukasza 9-10

Fragment na dziś

EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA Rozdział 9 Luk 9:1 I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Luk 9:2 I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Luk 9:3 I rzekł do nich: Niczego … Czytaj dalej

Psalmy 30-32

Psalmy 30-32

Fragment na dziś

PSALMY Psalm 30 Psm 30:1 Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. Psm 30:2 Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Psm 30:3 Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie i … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 7-9

Piąta księga Mojżeszowa 7-9

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 7 Pwt 7:1 Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, siedem narodów liczniejszych i … Czytaj dalej

Piąta księga Mojżeszowa 4-6

Piąta księga Mojżeszowa 4-6

Fragment na dziś

PIĄTA KSIĘGA MOJŻESZOWA Rozdział 4 Pwt 4:1 A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Pwt 4:2 Niczego nie dodacie do … Czytaj dalej

Strona 1 z 2112345...1020...Last »