Archiwum

Dzieje Apostolskie 27-28

Dzieje Apostolskie 27-28

Fragment na dziś

DZIEJE APOSTOLSKIE Rozdział 27 Dap 27:1 A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej, imieniem Juliusz. Dap 27:2 Wsiedliśmy więc na statek adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich, i wyruszyliśmy … Czytaj dalej

Dzieje Apostolskie 25-26

Dzieje Apostolskie 25-26

Fragment na dziś

DZIEJE APOSTOLSKIE Rozdział 25 Dap 25:1 Festus tedy, przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy, Dap 25:2 Gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi i nalegali na niego, Dap 25:3 Prosząc, … Czytaj dalej

Psalmy 72-74

Psalmy 72-74

Fragment na dziś

PSALMY Psalm 72 Psm 72:1 Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, Psm 72:2 Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa! Psm 72:3 Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość! Psm 72:4 … Czytaj dalej

Księga Nehemiasza 1-4

Księga Nehemiasza 1-4

Fragment na dziś

KSIĘGA NEHEMIASZA Rozdział 1 Neh 1:1 Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa, Neh 1:2 Przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych … Czytaj dalej

Księga Ezdrasza 6-10

Księga Ezdrasza 6-10

Fragment na dziś

KSIĘGA EZDRASZA Rozdział 6 Ezd 6:1 Wtedy król Dariusz wydał rozkaz i zaczęto przeszukiwać archiwum, gdzie przechowywano skarby tam w Babilonie. Ezd 6:2 I znaleziono w twierdzy Ekbatana, leżącej w prowincji medyjskiej, pewien zwój, w którym było napisane: Ku pamięci! … Czytaj dalej

Księga Ezdrasza 1-5

Księga Ezdrasza 1-5

Fragment na dziś

KSIĘGA EZDRASZA Rozdział 1 Ezd 1:1 W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje: … Czytaj dalej

Druga księga Kronik 33-36

Druga księga Kronik 33-36

Fragment na dziś

DRUGA KSIĘGA KRONIK Rozdział 33 2Kn 33:1 Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a pięćdziesiąt pięć lat panował w Jeruzalemie. 2Kn 33:2 Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed … Czytaj dalej

Dzieje Apostolskie 23-24

Dzieje Apostolskie 23-24

Fragment na dziś

DZIEJE APOSTOLSKIE Rozdział 23 Dap 23:1 A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Dap 23:2 Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć … Czytaj dalej

Dzieje Apostolskie 21-22

Dzieje Apostolskie 21-22

Fragment na dziś

DZIEJE APOSTOLSKIE Rozdział 21 Dap 21:1 A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto, przybyliśmy do Kos, nazajutrz zaś na Rodos, a stąd do Patary. Dap 21:2 I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy nań i odpłynęliśmy. … Czytaj dalej

Psalmy 69-71

Psalmy 69-71

Fragment na dziś

PSALMY Psalm 69 Psm 69:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie…” Dawidowy. Psm 69:2 Wybaw mnie, Boże, Bo wody grożą duszy mojej! Psm 69:3 Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt … Czytaj dalej

Strona 1 z 2412345...1020...Last »