Aktualności

Księga Joba 31-36

Księga Joba 31-36

Fragment na dziś

KSIĘGA JOBA

Rozdział 31

Job 31:1 Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.
Job 31:2 Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo Wszechmocnego z wysokości?
Job 31:3 Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców?
Job 31:4 Czyż On nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków?
Job 31:5 Jeżeli postępowałem fałszywie, jeżeli moja noga śpieszyła się do oszustwa,
Job 31:6 To niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność!
Job 31:7 Jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza,
Job 31:8 To niech ja sieję, a inny niech spożywa, i niech będą wykorzenione moje latorośle!
Job 31:9 Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada,
Job 31:10 To niechaj moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują!
Job 31:11 Bo to jest czyn sprośny i występek karygodny,
Job 31:12 Bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia, i mógłby pochłonąć całe moje mienie.
Job 31:13 Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie,
Job 31:14 Cóż bym począł, gdyby Bóg powstał, i cóż bym mu odpowiedział, gdyby badał?
Job 31:15 Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie On jeden ukształtował nas w łonie?
Job 31:16 Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami,
Job 31:17 Jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota,
Job 31:18 Którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki;
Job 31:19 Jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia,
Job 31:20 A jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec,
Job 31:21 Jeżeli kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie,
Job 31:22 To niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu!
Job 31:23 Gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed jego majestatem nie mógłbym się ostać.
Job 31:24 Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją,
Job 31:25 Jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką,
Job 31:26 Jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło, i księżyc, gdy sunął wspaniale,
Job 31:27 I moje serce dało się uwieść potajemnie, tak że im słałem ręką pocałunki,
Job 31:28 I to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości.
Job 31:29 Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego,
Job 31:30 Nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć.
Job 31:31 Zaiste, moi domownicy mawiali: Któż się nie najadł mięsa u niego?
Job 31:32 Obcy nie nocował na dworze, przed podróżnymi otwierałem moje drzwi.
Job 31:33 Jeżeli – jak to czynią ludzie – ukrywałem moje występki, moją winę taiłem w moim łonie,
Job 31:34 Ponieważ bałem się licznego tłumu albo przerażała mnie wzgarda rodów, więc milczałem i nie wychodziłem poza drzwi.
Job 31:35 Obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał! Oto mój podpis! Niech mi odpowie Wszechmocny! Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika!
Job 31:36 Zaiste, złożyłbym je na swoje barki, uwieńczyłbym nimi swoją głowę.
Job 31:37 Oznajmiłbym mu liczbę moich kroków, przystąpiłbym do niego jako książę.
Job 31:38 Jeżeli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony,
Job 31:39 Jeżeli spożywałem jej plony bez zapłaty, a jej właściciela pozbawiłem życia,
Job 31:40 To niech zamiast pszenicy wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia chwasty! Skończyły się słowa Joba.

Rozdział 32

Job 32:1 A owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego,
Job 32:2 Wtedy Elihu, syn Berachela Buzytczyka, z rodu Rama, uniósł się gniewem. Zapłonął gniewem na Joba, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga,
Job 32:3 Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba.
Job 32:4 Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego.
Job 32:5 Lecz widząc, że ustom tych trzech mężów brakło odpowiedzi, Elihu zapłonął gniewem.
Job 32:6 Potem odezwał się Elihu, syn Beracheda Buzytczyka, i rzekł: Jestem młody latami, a wy starzy, dlatego wahałem się i bałem się wyjawić wam swoje zdanie.
Job 32:7 Myślałem: Niech dni przemówią, a mnogość lat niech uczy mądrości!
Job 32:8 Lecz duch, który jest w człowieku, i tchnienie Wszechmocnego czynią ich rozumnymi.
Job 32:9 Nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe.
Job 32:10 Dlatego mówię: Słuchajcie mnie! Ja także wypowiem swoje zdanie.
Job 32:11 Oto czekałem na wasze mowy, przysłuchiwałem się waszym rozumnym wypowiedziom, aż wy zgłębicie słowa.
Job 32:12 Na was zważałem, a oto nie było nikogo, kto by przekonał Joba, kto z was by odpowiedział na jego słowa.
Job 32:13 Nie mówcie: Znaleźliśmy mądrość. Bóg, a nie człowiek, może go pokonać.
Job 32:14 Nie do mnie zwrócił się ze swą mową, więc nie będę mu odpowiadał waszymi słowami.
Job 32:15 Zmieszani są, nie odpowiadają już; słów im brak.
Job 32:16 I czy mam czekać, ponieważ oni nie mówią, ponieważ zamilkli i już nie odpowiadają?
Job 32:17 Ja także chcę ze swej strony odpowiedzieć i ja chcę wypowiedzieć swoje zdanie.
Job 32:18 Bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu.
Job 32:19 Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki.
Job 32:20 Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć, otworzę swoje wargi i odezwę się.
Job 32:21 Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał.
Job 32:22 Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił.

Rozdział 33

Job 33:1 Teraz więc, Jobie, słuchaj mojej mowy! Nadstaw ucha na wszystkie moje słowa!
Job 33:2 Oto otwieram usta, mam słowa na końcu języka.
Job 33:3 Ze szczerego serca wypływają moje słowa moje wargi wypowiadać będą słowa rozumne.
Job 33:4 Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.
Job 33:5 Jeżeli możesz, odpowiedz mi, przygotuj się, stań przede mną!
Job 33:6 Oto ja przed Bogiem jestem taki, jak ty; także i ja jestem z gliny ulepiony.
Job 33:7 Niech cię więc nie przeraża obawa przede mną, a nacisk z mej strony niech nie zaciąży na tobie!
Job 33:8 Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie twoich słów:
Job 33:9 Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy.
Job 33:10 Oto On doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie, poczytuje mnie za swego wroga.
Job 33:11 Moje nogi zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki.
Job 33:12 Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci; Bóg bowiem jest większy niż człowiek.
Job 33:13 Po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada?
Job 33:14 Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa:
Job 33:15 We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu.
Job 33:16 Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega,
Job 33:17 Aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy.
Job 33:18 Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku.
Job 33:19 Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak,
Job 33:20 Że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm.
Job 33:21 Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne.
Job 33:22 I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci.
Job 33:23 Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek,
Job 33:24 I zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup,
Job 33:25 To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości.
Job 33:26 Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość.
Job 33:27 Śpiewa przed ludźmi, mówiąc; Zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono,
Job 33:28 Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło.
Job 33:29 Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy,
Job 33:30 Aby wywieść jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących.
Job 33:31 Zważ to, Jobie, słuchaj mnie; milcz, a ja będę mówił!
Job 33:32 Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi; mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność!
Job 33:33 Jeżeli nie, to ty wysłuchaj mnie; milcz, a ja nauczę cię mądrości.

Rozdział 34

Job 34:1 Elihu w dalszym ciągu tak mówił:
Job 34:2 Słuchajcie, mędrcy, moich słów, a wy, rozumni, nadstawcie ucha,
Job 34:3 Bo ucho bada słowa, jak podniebienie smakuje pokarmu.
Job 34:4 Ustalmy między sobą to, co prawe, poznajmy razem to, co dobre!
Job 34:5 Bo Job rzekł: Jestem sprawiedliwy, a Bóg pozbawił mnie prawa.
Job 34:6 Wbrew słuszności zostałem uznany za kłamcę, nieuleczalnie ugodzony strzałą, chociaż jestem bez winy.
Job 34:7 Gdzież jest taki mąż jak Job, który by tak chłonął bluźnierstwo jak wodę?
Job 34:8 Który by tak się bratał ze złoczyńcami i obcował z bezbożnymi?
Job 34:9 Wszak on rzekł: Nie ma człowiek pożytku z tego, że ma upodobanie w Bogu.
Job 34:10 Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie: Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.
Job 34:11 Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania.
Job 34:12 Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa.
Job 34:13 Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata?
Job 34:14 Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie,
Job 34:15 To by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu.
Job 34:16 Jeżeli więc to rozumiesz, słuchaj tego i przysłuchuj się uważnie moim słowom.
Job 34:17 Czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? Albo czy chciałbyś potępić Wszechsprawiedliwego?
Job 34:18 Tego, który do króla mówi: Nicponiu! a do dostojników: Złoczyńco!
Job 34:19 Który nie okazuje względów książętom i nie wyróżnia bogatego przed ubogim, bo oni wszyscy są dziełem jego rąk.
Job 34:20 Mrą w mgnieniu oka pośród nocy; dotyka ludzi – przemijają. On bez poruszenia ręką usuwa mocarza,
Job 34:21 Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki.
Job 34:22 Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy,
Job 34:23 Albowiem nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd.
Job 34:24 Druzgocze mocarzy bez przesłuchania, a na ich miejsce ustanawia innych,
Job 34:25 Gdyż, znając ich czyny, obala ich w nocy i są zniszczeni.
Job 34:26 Za ich bezbożność smaga ich w miejscu, gdzie to widzą ludzie,
Job 34:27 Ponieważ odstąpili od niego i na żadne jego drogi nie zważali,
Job 34:28 Sprawiając, że doszedł do niego krzyk ubogiego i On słyszał wołania nędzarzy.
Job 34:29 Gdy zachowuje się spokojnie, to któż go potępi, a gdy zakrywa oblicze, to któż go zobaczy? Jednak On jest zarówno nad ludem, jak i nad człowiekiem,
Job 34:30 Aby człowiek bezecny nie królował i nie był sidłem dla ludu.
Job 34:31 Czy więc Bóg ma powiedzieć do ciebie: Zbłądziłem, już nie postąpię fałszywie,
Job 34:32 Ty mnie tego naucz, czego Ja nie widzę; jeżeli popełniłem bezprawie, już tego nie uczynię!
Job 34:33 Czy ma według twojego zdania odpłacać, skoro wzgardziłeś jego wyrokiem? Ty masz rozstrzygnąć, a nie ja, a co sam wiesz, to wypowiedz!
Job 34:34 Ludzie rozumni powiedzą mi i każdy mąż mądry, który mnie słucha, powie:
Job 34:35 Job mówi nierozsądnie, a jego słowa są nierozważne.
Job 34:36 Niechże będzie Job bezustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi!
Job 34:37 Dodaje bowiem odstępstwo do swojego grzechu, urąga głośno pośród nas i coraz więcej mówi przeciwko Bogu.

Rozdział 35

Job 35:1 Elihu odezwał się i rzekł:
Job 35:2 Czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga,
Job 35:3 Gdy pytasz: Cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu?
Job 35:4 Ja paru słowy ci odpowiem i twoim przyjaciołom zarazem.
Job 35:5 Spójrz ku niebu i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą.
Job 35:6 Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz, a jeżeli jest wiele twoich występków, co mu zaszkodzisz?
Job 35:7 Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje On z twoich rąk?
Job 35:8 Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka.
Job 35:9 Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc,
Job 35:10 Wszakże nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne?
Job 35:11 Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie.
Job 35:12 A wtedy oni podnoszą krzyk, lecz On nie odpowiada z powodu zuchwalstwa złych.
Job 35:13 Doprawdy, Bóg nie wysłuchuje pustych słów, Wszechmocny nie zważa na nie,
Job 35:14 Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go!
Job 35:15 I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze i On nie zważa zbytnio na występek,
Job 35:16 Job otwiera usta do pustej mowy i w sposób nierozumny mnoży słowa.

Rozdział 36

Job 36:1 Elihu mówił dalej tak:
Job 36:2 Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga.
Job 36:3 Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy.
Job 36:4 Bo, zaiste, moje słowa nie są kłamstwem; a mąż doskonale obeznany jest przed tobą,
Job 36:5 Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; Potężny siłą i sercem.
Job 36:6 Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość.
Job 36:7 Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu; wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni.
Job 36:8 A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy,
Job 36:9 Wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły.
Job 36:10 Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości.
Job 36:11 Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach.
Job 36:12 Lecz jeżeli nie usłuchają zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co.
Job 36:13 Ludzie bezbożnego serca hodują gniew; nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże.
Job 36:14 Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych.
Job 36:15 On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie.
Job 36:16 Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami.
Job 36:17 Lecz jeżeli w pełni sądzisz jak bezbożny, to cię sąd i prawo pochwycą.
Job 36:18 Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup!
Job 36:19 Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki?
Job 36:20 Nie tęsknij za nocą, że ludy porwą się ze swoich miejsc!
Job 36:21 Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niegodziwości, gdyż z powodu niej znosisz cierpienie.
Job 36:22 Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On?
Job 36:23 Kto wyznacza mu jego postępowanie i kto powie: Popełniłeś zło?
Job 36:24 Pamiętaj, abyś raczej wysławiał jego działanie, które opiewali ludzie!
Job 36:25 Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie z podziwem, chociaż człowiek widzi je tylko z daleka.
Job 36:26 Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana.
Job 36:27 On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu,
Job 36:28 Którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi.
Job 36:29 Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki, grzmoty w jego namiocie?
Job 36:30 Oto On roztacza wokoło siebie mgłę i okrywa głębiny morskie.
Job 36:31 Tak przez nie sądzi ludy, daje też pokarm w obfitości.
Job 36:32 W swoich dłoniach kryje błyskawicę i każe jej trafić w cel.
Job 36:33 Obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości.