Aktualności

Księga Joba 37-38

Księga Joba 37-38

Fragment na dziś

KSIĘGA JOBA

Rozdział 37

Job 37:1 Zaiste, dlatego drży moje serce i skacze ze swojego miejsca.
Job 37:2 Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust!
Job 37:3 Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi.
Job 37:4 Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic.
Job 37:5 Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy.
Job 37:6 Bo do śniegu mówi: Padaj na ziemię! do deszczu i ulewy: Padajcie rzęsiście!
Job 37:7 Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie znali jego dzieło.
Job 37:8 Wtedy zwierzęta wchodzą do kryjówek i kładą się w swych legowiskach.
Job 37:9 Z komory południa wychodzi huragan, a od wiatrów północnych mróz.
Job 37:10 Od tchnienia Bożego powstaje lód, a szerokie wody zamarzają.
Job 37:11 Obciąża chmury gradem i swoją błyskawicą rozpędza obłoki,
Job 37:12 Które kieruje dokąd chce, aby czyniły wszystko, co im każe, na całej powierzchni ziemskiej,
Job 37:13 Albo jako rózgę karzącą, albo jako błogosławieństwo dla swojej ziemi, albo zsyła je w dowód swojej łaski.
Job 37:14 Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boże!
Job 37:15 Czy wiesz, jakie zadanie Bóg im wyznacza i jak każe zabłysnąć światłu swego obłoku?
Job 37:16 Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach tego, który jest doskonały w mądrości?
Job 37:17 Ty, którego szaty się rozgrzewają, gdy ziemia odpoczywa pod wiatrem południa?
Job 37:18 Czy potrafisz tak jak On rozpostrzeć sklepienie niebios, które jest mocne jak lustro polerowane?
Job 37:19 Poucz nas, co mu mamy powiedzieć, bo nic nie możemy przytoczyć z powodu ciemnoty!
Job 37:20 Czy należy mu powiedzieć, że chcę mówić? Czy żądał kto własnej zguby?
Job 37:21 Czasem nie widzi się światła słonecznego, gdyż zaciemniły je obłoki, lecz gdy powieje wiatr i rozprasza je,
Job 37:22 Z północy zjawia się złocisty blask, Boga otacza przerażająca jasność.
Job 37:23 Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa.
Job 37:24 Dlatego niechże boją się go ludzie; wszakże On nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą.

Rozdział 38

Job 38:1 Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł:
Job 38:2 Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi?
Job 38:3 Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.
Job 38:4 Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz.
Job 38:5 Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?
Job 38:6 Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?
Job 38:7 Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży?
Job 38:8 Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona,
Job 38:9 Gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami,
Job 38:10 Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy,
Job 38:11 Mówiąc: Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej! I tu zatrzymają się twe wzdęte fale!
Job 38:12 Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce,
Job 38:13 Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci?
Job 38:14 Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzienie,
Job 38:15 Aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane?
Job 38:16 Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie toni?
Job 38:17 Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków?
Job 38:18 Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz!
Job 38:19 Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie jest miejsce ciemności,
Job 38:20 Abyś ją zaprowadził do jej obszaru i mógł rozpoznać ścieżki do jej domu?
Job 38:21 Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni.
Job 38:22 Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu,
Job 38:23 Który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy?
Job 38:24 Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi?
Job 38:25 Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi,
Job 38:26 Aby zesłać deszcz na ziemię nie zamieszkaną, na pustynię bezludną,
Job 38:27 Aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone i rozkrzewić zieloną trawę?
Job 38:28 Czy deszcz ma ojca, a kto zrodził krople rosy?
Job 38:29 Z czyjego łona wychodzi mróz, a kto zrodził szron niebieski?
Job 38:30 Wody twardnieją jak kamień, a powierzchnia toni tężeje.
Job 38:31 Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona?
Job 38:32 Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi?
Job 38:33 Czy znasz porządek nieba albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi?
Job 38:34 Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód?
Job 38:35 Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie: Oto jesteśmy!?
Job 38:36 Kto nadał wałom obłoków wróżebne znaczenie albo kto łunie niebieskiej wymowę proroczą?
Job 38:37 Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebieskie,
Job 38:38 Gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie?
Job 38:39 Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt,
Job 38:40 Gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach?
Job 38:41 Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia?