Aktualności

Księga Joba 39-40

Księga Joba 39-40

Fragment na dziś

KSIĘGA JOBA

Rozdział 39

Job 39:1 Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą, czy pilnujesz czasu rodzenia łań?
Job 39:2 Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu?
Job 39:3 Przykucają, by ich młode przebić się mogły i pozbywają się swych bólów,
Job 39:4 A gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich.
Job 39:5 Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta muła,
Job 39:6 Któremu przeznaczyłem step na dom, a słoną krainę na mieszkanie?
Job 39:7 Kpi sobie ze zgiełku miasta i nie słyszy wrzasku poganiacza.
Job 39:8 Przebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni.
Job 39:9 Czy zechce ci służyć bawół albo czy przenocuje u twego żłobu?
Job 39:10 Czy możesz powrozem przywiązać bawoła do bruzdy albo czy będzie bronował za tobą zagony?
Job 39:11 Czy na nim polegasz, że ma dużo siły, i chcesz mu powierzyć swój trud?
Job 39:12 Czy możesz mu zawierzyć, że zwiezie ci zbiory i sprowadzi je do twojego gumna?
Job 39:13 Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana?
Job 39:14 Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku,
Job 39:15 A nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzę je zdeptać.
Job 39:16 Twardo postępuje ze swymi młodymi, jakby nie były jej; nie martwi się, że jej trud jest daremny,
Job 39:17 Gdyż Bóg pozbawił ja mądrości i nie udzielił jej rozumu.
Job 39:18 Gdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z konia i jego jeźdźca.
Job 39:19 Czy ty dajesz koniowi siłę, odziewasz jego kark w grzywę?
Job 39:20 Czy każesz mu podskakiwać jak szarańcza? Jego dumne rżenie sieje postrach.
Job 39:21 Drze kopytami ziemię, dumny ze swej siły, wybiega na spotkanie zbrojnych.
Job 39:22 Drwi z trwogi i nie lęka się, i nie ustępuje przed mieczem.
Job 39:23 Na nim chrzęści kołczan, błyszczy oszczep i dzida.
Job 39:24 Wśród zgiełku i hałasu pochłania przestrzeń i na głos trąby nie ustoi spokojnie.
Job 39:25 Ilekroć zabrzmi trąba, zarży: Iha! i z daleka wyczuwa bitwę, gromki głos dowódców i okrzyk wojenny.
Job 39:26 Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi?
Job 39:27 Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo?
Job 39:28 Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach.
Job 39:29 Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko.
Job 39:30 Jego pisklęta chciwie piją krew; a jest wszędzie tam, gdzie są zabici.

Rozdział 40

Job 40:1 A Pan zwrócił się do Joba i rzekł:
Job 40:2 Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie!
Job 40:3 Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł:
Job 40:4 Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach.
Job 40:5 Raz mówiłem i już nie będę; drugi raz i już nie powtórzę.
Job 40:6 Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł:
Job 40:7 Nuże, przepasz swoje biodra jak mąż; będę ciebie pytał, a ty mnie poucz!
Job 40:8 Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność?
Job 40:9 Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem?
Job 40:10 Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo!
Job 40:11 Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go!
Job 40:12 Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skrusz bezbożnych na ich miejscu!
Job 40:13 Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu!
Job 40:14 Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić.
Job 40:15 Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół.
Job 40:16 Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska!
Job 40:17 Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud jego są mocno splecione,
Job 40:18 Jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne.
Job 40:19 Jest on przedniejszym z dzieł Bożych; jego Stwórca zaopatrzył go w miecz.
Job 40:20 Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy.
Job 40:21 Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna.
Job 40:22 Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem.
Job 40:23 Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się; jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy.
Job 40:24 Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza?
Job 40:25 Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język?
Job 40:26 Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki?
Job 40:27 Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami, przemówi do ciebie słodkimi słowami?
Job 40:28 Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę?
Job 40:29 Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek?
Job 40:30 Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców?
Job 40:31 Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim?
Job 40:32 Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce, już nigdy nie będziesz jej wszczynał.