Aktualności

List Św. Pawła do Kolosan 3-4

List Św. Pawła do Kolosan 3-4

Fragment na dziś

LIST ŚW. PAWŁA DO KOLOSAN

Rozdział 3

Kol 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;
Kol 3:2 O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
Kol 3:3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
Kol 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
Kol 3:5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
Kol 3:6 Z powodu których przychodzi gniew Boży.
Kol 3:7 Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;
Kol 3:8 Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
Kol 3:9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
Kol 3:10 A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
Kol 3:11 W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
Kol 3:12 Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
Kol 3:13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak
Kol 3:14 A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
Kol 3:15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele: a bądźcie wdzięczni.
Kol 3:16 Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;
Kol 3:17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Kol 3:18 Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu.
Kol 3:19 Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi.
Kol 3:20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.
Kol 3:21 Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu.
Kol 3:22 Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana.
Kol 3:23 Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi,
Kol 3:24 Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
Kol 3:25 Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.

Rozdział 4

Kol 4:1 Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
Kol 4:2 W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem,
Kol 4:3 A módlcie się zarazem i za nas aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,
Kol 4:4 Abym ją obwieścił, jak powinienem.
Kol 4:5 Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas.
Kol 4:6 Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.
Kol 4:7 Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu,
Kol 4:8 Którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca;
Kol 4:9 Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was; oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje.
Kol 4:10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie,
Kol 4:11 I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą.
Kol 4:12 Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.
Kol 4:13 Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
Kol 4:14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas.
Kol 4:15 Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa, i zbór, który jest w jego domu.
Kol 4:16 A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie.
Kol 4:17 Powiedzcie też Archippowi: Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu.
Kol 4:18 Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen.