Aktualności

Przypowieści Salomona 1

Przypowieści Salomona 1

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 1

Prz 1:1 Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego:
Prz 1:2 Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych,
Prz 1:3 Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości,
Prz 1:4 Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi.
Prz 1:5 Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki,
Prz 1:6 Aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki.
Prz 1:7 Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.
Prz 1:8 Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki,
Prz 1:9 Bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi!
Prz 1:10 Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się!
Prz 1:11 Jeżeli mówią: Chodź z nami! Zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego!
Prz 1:12 Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało jak tych którzy zstępują do otchłani,
Prz 1:13 Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem.
Prz 1:14 Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę.
Prz 1:15 Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki!
Prz 1:16 Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew.
Prz 1:17 Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa.
Prz 1:18 Bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie.
Prz 1:19 Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk: zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała.
Prz 1:20 Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos,
Prz 1:21 Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta:
Prz 1:22 Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?
Prz 1:23 Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
Prz 1:24 Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał,
Prz 1:25 Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia,
Prz 1:26 Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach,
Prz 1:27 Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie.
Prz 1:28 Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,
Prz 1:29 Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana,
Prz 1:30 Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem.
Prz 1:31 Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,
Prz 1:32 Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi.
Prz 1:33 Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.