Aktualności

Przypowieści Salomona 10

Przypowieści Salomona 10

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 10

Prz 10:1 Przypowieści Salomona. Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki.
Prz 10:2 Skarby zdobyte bezprawnie nic nie pomogą, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci.
Prz 10:3 Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.
Prz 10:4 Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca.
Prz 10:5 Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.
Prz 10:6 Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie.
Prz 10:7 Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię bezbożnych zgnije.
Prz 10:8 Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie.
Prz 10:9 Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie; kto zaś chodzi krętymi drogami, będzie szybko ujawniony.
Prz 10:10 Kto złośliwie mruga oczyma, powoduje cierpienie, lecz kto odważnie karci, czyni pokój.
Prz 10:11 Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie.
Prz 10:12 Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.
Prz 10:13 Na wargach roztropnego znajduje się mądrość, lecz rózga spada na plecy nierozumnego.
Prz 10:14 Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca prowadzi do zguby.
Prz 10:15 Mienie bogacza jest jego twierdzą; ubóstwo ubogich jest ich zgubą.
Prz 10:16 Praca sprawiedliwego wystarczy na życie, dochód bezbożnego wiedzie do grzechu.
Prz 10:17 Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce.
Prz 10:18 Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi.
Prz 10:19 Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny.
Prz 10:20 Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte.
Prz 10:21 Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku.
Prz 10:22 Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje.
Prz 10:23 Dla głupiego jest jakby igraszką popełnić haniebny czyn, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego.
Prz 10:24 Przed czym drży bezbożny, to spada nań, lecz czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane.
Prz 10:25 Gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym.
Prz 10:26 Czym ocet jest dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają.
Prz 10:27 Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.
Prz 10:28 Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca.
Prz 10:29 Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość.
Prz 10:30 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi.
Prz 10:31 Usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany.
Prz 10:32 Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne.