Aktualności

Przypowieści Salomona 11

Przypowieści Salomona 11

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 11

Prz 11:1 Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się.
Prz 11:2 Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość.
Prz 11:3 Niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność przywodzi niewiernych do zguby.
Prz 11:4 Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci.
Prz 11:5 Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości.
Prz 11:6 Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy,
Prz 11:7 Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja; a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się.
Prz 11:8 Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny.
Prz 11:9 Niecny ustami niszczy swojego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwi.
Prz 11:10 Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje; a gdy giną nieprawi, panuje wesele.
Prz 11:11 Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je.
Prz 11:12 Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz mąż roztropny milczy.
Prz 11:13 Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnice; lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy.
Prz 11:14 Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo.
Prz 11:15 Kto ręczy za obcego, bardzo sobie szkodzi; lecz bezpieczny jest ten, kto unika poręki.
Prz 11:16 Kobieta miła zbiera zaszczyty, ta zaś, która nienawidzi uczciwości, jest ostoją hańby. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa.
Prz 11:17 Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało.
Prz 11:18 Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę.
Prz 11:19 Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie; lecz kto ugania się za złem, umrze.
Prz 11:20 Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się ci, którzy postępują nienagannie.
Prz 11:21 To rzecz pewna, że zły nie ujdzie kary, lecz potomstwo sprawiedliwych będzie wybawione.
Prz 11:22 Złoty kolczyk na ryju świni to to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności.
Prz 11:23 Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro, nadzieja niesprawiedliwych prowadzi do gniewu.
Prz 11:24 Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.
Prz 11:25 Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.
Prz 11:26 Kto chowa zboże, tego ludzie przeklinają, lecz błogosławieństwo spoczywa na głowie tego, kto je sprzedaje.
Prz 11:27 Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej, lecz kto dąży do złego, na tego ono spada.
Prz 11:28 Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony.
Prz 11:29 Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr; a głupi staje się niewolnikiem mądrego.
Prz 11:30 Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia.
Prz 11:31 Jeżeli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik.