Aktualności

Przypowieści Salomona 15

Przypowieści Salomona 15

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 15

Prz 15:1 Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.
Prz 15:2 Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą.
Prz 15:3 Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych.
Prz 15:4 Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca.
Prz 15:5 Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie.
Prz 15:6 W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją.
Prz 15:7 Wargi mędrców rozsiewają wiedzę, lecz serce głupców jest przewrotne.
Prz 15:8 Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się.
Prz 15:9 Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miłuje.
Prz 15:10 Surowa kara spada na tego, kto zbacza z drogi: kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć.
Prz 15:11 Kraina umarłych i Otchłań są otwarte przed Panem, tym bardziej serca synów ludzkich.
Prz 15:12 Szyderca nie lubi tego, kto go napomina, nie chce iść do mędrców.
Prz 15:13 Radosne serce rozwesela oblicze; lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony.
Prz 15:14 Serce rozumne szuka wiedzy, lecz usta głupców karmią się głupotą.
Prz 15:15 Wszystkie dni uciśnionego są złe; lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę.
Prz 15:16 Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem.
Prz 15:17 Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią.
Prz 15:18 Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór.
Prz 15:19 Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych jest wyrównana.
Prz 15:20 Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę.
Prz 15:21 Głupota sprawia radość nierozsądnemu, lecz mąż roztropny chodzi ścieżką prostą.
Prz 15:22 Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.
Prz 15:23 Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź; jakże dobre jest słowo we właściwym czasie!
Prz 15:24 Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole.
Prz 15:25 Pan burzy dom butnych, lecz ustala granicę wdowy.
Prz 15:26 Zamysły złych są ohydą dla Pana, lecz miłe mu są słowa czystych.
Prz 15:27 Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył.
Prz 15:28 Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość.
Prz 15:29 Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.
Prz 15:30 Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości.
Prz 15:31 Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców.
Prz 15:32 Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu.
Prz 15:33 Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę.