Aktualności

Przypowieści Salomona 19

Przypowieści Salomona 19

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 19

Prz 19:1 Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem.
Prz 19:2 Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć.
Prz 19:3 To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana.
Prz 19:4 Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.
Prz 19:5 Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało.
Prz 19:6 Wielu schlebia możnemu i każdy jest przyjacielem męża szczodrego.
Prz 19:7 Ubogiego nienawidzą wszyscy jego bracia, tym bardziej trzymają się z dala jego przyjaciele.
Prz 19:8 Kto nabywa rozumu, miłuje swoją duszę; kto zachowuje roztropność, znajduje dobro.
Prz 19:9 Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie.
Prz 19:10 Głupiemu nie przystoi życie w rozkoszach, tym mniej niewolnikowi, aby panował nad książętami.
Prz 19:11 W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach.
Prz 19:12 Gniew króla jest jak pomruk lwa, lecz jego łaska jak rosa na trawie.
Prz 19:13 Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna.
Prz 19:14 Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana.
Prz 19:15 Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód.
Prz 19:16 Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoje życie, lecz kto nie zważa na swoje drogi, umrze.
Prz 19:17 Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.
Prz 19:18 Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja; lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci.
Prz 19:19 Kto wybucha wielkim gniewem, płaci grzywnę, a jeśli go zachowa, musi ją powtórzyć.
Prz 19:20 Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry.
Prz 19:21 Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana.
Prz 19:22 Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi niż kłamca.
Prz 19:23 Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia.
Prz 19:24 Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi.
Prz 19:25 Uderz w szydercę, a prostak zmądrzeje; karć rozumnego, a nabędzie wiedzy.
Prz 19:26 Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem.
Prz 19:27 Synu mój, gdy zaprzestaniesz słuchać napomnień, oddalisz się od słów mądrości.
Prz 19:28 Bezecny świadek szydzi z prawa, a usta bezbożnych ociekają bezprawiem.
Prz 19:29 Na naśmiewców przygotowane są baty, a chłosty na grzbiet głupców.