Aktualności

Przypowieści Salomona 20

Przypowieści Salomona 20

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 20

Prz 20:1 Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza.
Prz 20:2 Gniew króla jest jak pomruk lwa; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko własnej duszy.
Prz 20:3 Trzymać się z dala od zwady, przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać.
Prz 20:4 Leń nie orze w jesieni; a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma.
Prz 20:5 Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda; lecz roztropny mąż umie jej naczerpać.
Prz 20:6 Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią; lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego?
Prz 20:7 Sprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.
Prz 20:8 Król siedzący na sędziowskim tronie, rozprasza swym spojrzeniem wszelkie zło.
Prz 20:9 Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu?
Prz 20:10 Dwojakie odważniki i dwojaka miara obydwa są ohydą dla Pana.
Prz 20:11 Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy.
Prz 20:12 Ucho, które słyszy, i oko, które widzi – oba stworzył Bóg.
Prz 20:13 Nie kochaj spania, abyś nie zubożał; miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem.
Prz 20:14 Liche to, liche! mówi nabywca; lecz gdy odchodzi, chwali się.
Prz 20:15 Istnieje złoto i mnóstwo korali, lecz klejnotem najcenniejszym są roztropne wargi.
Prz 20:16 Weź szatę tego, kto ręczył za obcego, i bierz od niego zastaw, gdy daje porękę za cudzoziemców.
Prz 20:17 Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku.
Prz 20:18 Dzięki dobrej radzie plany się udają, toteż tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę.
Prz 20:19 Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.
Prz 20:20 Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie.
Prz 20:21 Dziedzictwo na początku szybko zdobyte na końcu nie ma błogosławieństwa.
Prz 20:22 Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże.
Prz 20:23 Dwojakie odważniki są ohydą dla Pana, a fałszywe wagi, to rzecz niedobra.
Prz 20:24 Pan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę?
Prz 20:25 Sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu ślubów.
Prz 20:26 Mądry król przesiewa bezbożnych i odpłaca im za ich złość.
Prz 20:27 Pan czuwa nad tchnieniem człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza.
Prz 20:28 Miłość i wierność strzegą króla, a swój tron umacnia on dobrocią.
Prz 20:29 Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos.
Prz 20:30 Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębie wnętrzności.