Aktualności

Przypowieści Salomona 27

Przypowieści Salomona 27

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 27

Prz 27:1 Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść.
Prz 27:2 Niech inny cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi.
Prz 27:3 Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu.
Prz 27:4 Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew; lecz kto się ostoi przed zazdrością?
Prz 27:5 Lepsza jest jawna nagana, niż nieszczera miłość.
Prz 27:6 Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze.
Prz 27:7 Syty depcze plaster miodu, lecz głodnemu nawet gorycz jest słodyczą.
Prz 27:8 Jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny.
Prz 27:9 Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze.
Prz 27:10 Nie opuszczaj swojego przyjaciela ani przyjaciela ojca; nie wchodź też do domu brata w dniu swojej niedoli. Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko.
Prz 27:11 Bądź mądry, synu mój, i rozweselaj moje serce, a będę mógł dać odprawę temu, kto mnie lży.
Prz 27:12 Roztropny, widząc zło, kryje się: prostaczkowie idą dalej i ponoszą szkodę.
Prz 27:13 Weź suknię tego, kto za obcego ręczy; zlicytuj go za cudzoziemców.
Prz 27:14 Kto wczesnym rankiem zbyt głośno pozdrawia swojego bliźniego, temu uznane to zostaje za złorzeczenie.
Prz 27:15 Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słotny i kobieta kłótliwa są jednakowe.
Prz 27:16 Kto ją chce powstrzymać, to jakby wiatr powstrzymywał, a jego prawica chwyta oliwę.
Prz 27:17 Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek.
Prz 27:18 Kto pielęgnuje drzewo figowe, spożywa jego owoc; a kto wiernie służy swojemu panu, jest czczony.
Prz 27:19 Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.
Prz 27:20 Kraina umarłych i otchłań są nienasycone; także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą.
Prz 27:21 Czym dla srebra tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka jego dobre imię.
Prz 27:22 Choćbyś głupca starł w moździerzu tłuczkiem razem z krupami, nie opuści go głupota.
Prz 27:23 Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody,
Prz 27:24 Gdyż majętność nie trwa na wieki ani bogactwo z pokolenia w pokolenie.
Prz 27:25 Gdy trawa znikła, świeża zieleń jest spasiona i siano z gór sprzątnięte,
Prz 27:26 Wtedy masz jagnięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola,
Prz 27:27 I dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu, i na utrzymanie swojej służby.