Aktualności

Przypowieści Salomona 28

Przypowieści Salomona 28

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 28

Prz 28:1 Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew.
Prz 28:2 Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo.
Prz 28:3 Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba.
Prz 28:4 Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego; lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go,
Prz 28:5 Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko,
Prz 28:6 Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami.
Prz 28:7 Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę.
Prz 28:8 Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi.
Prz 28:9 U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą.
Prz 28:10 Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół; lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście.
Prz 28:11 Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć.
Prz 28:12 Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się.
Prz 28:13 Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.
Prz 28:14 Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście.
Prz 28:15 Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu.
Prz 28:16 Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą; lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie.
Prz 28:17 Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu: niech go nie zatrzymują!
Prz 28:18 Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy; kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół.
Prz 28:19 Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek.
Prz 28:20 Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo; kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.
Prz 28:21 Nie jest dobrze być stronniczym; nawet dla kawałka chleba niejeden popełnia przestępstwo.
Prz 28:22 Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek.
Prz 28:23 Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający.
Prz 28:24 Kto ograbia ojca lub matkę i mówi: To nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra.
Prz 28:25 Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony.
Prz 28:26 Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny.
Prz 28:27 Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw.
Prz 28:28 Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi.