Aktualności

Przypowieści Salomona 3

Przypowieści Salomona 3

Fragment na dziś

Rozdział 3

Prz 3:1 Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,
Prz 3:2 Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.
Prz 3:3 Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!
Prz 3:4 Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.
Prz 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
Prz 3:6 Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Prz 3:7 Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!
Prz 3:8 To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.
Prz 3:9 Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
Prz 3:10 I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.
Prz 3:11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!
Prz 3:12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
Prz 3:13 Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;
Prz 3:14 Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.
Prz 3:15 Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.
Prz 3:16 W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.
Prz 3:17 Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.
Prz 3:18 Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.
Prz 3:19 Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.
Prz 3:20 Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.
Prz 3:21 Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,
Prz 3:22 A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.
Prz 3:23 Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.
Prz 3:24 Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
Prz 3:25 Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,
Prz 3:26 Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.
Prz 3:27 Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.
Prz 3:28 Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić.
Prz 3:29 Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!
Prz 3:30 Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!
Prz 3:31 Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,
Prz 3:32 Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
Prz 3:33 Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.
Prz 3:34 Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę.
Prz 3:35 Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.