Aktualności

Psalmy 1-2

Psalmy 1-2

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 1

Psm 1:1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,
Psm 1:2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
Psm 1:3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
Psm 1:4 Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.
Psm 1:5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych,
Psm 1:6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

Psalm 2

Psm 2:1 Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?
Psm 2:2 Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
Psm 2:3 Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!
Psm 2:4 Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
Psm 2:5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:
Psm 2:6 Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
Psm 2:7 Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
Psm 2:8 Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
Psm 2:9 Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
Psm 2:10 Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
Psm 2:11 Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,
Psm 2:12 Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!