Aktualności

Psalmy 108-110

Psalmy 108-110

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 108

Psm 108:1 Pieśń. Psalm Dawidowy.
Psm 108:2 Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja!
Psm 108:3 Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!
Psm 108:4 Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
Psm 108:5 Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja I aż do obłoków sięga wierność twoja.
Psm 108:6 Wznieś się nad niebiosa, Boże, Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią,
Psm 108:7 Aby ocaleli umiłowani twoi! Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas!
Psm 108:8 Bóg przemówił w świątyni swojej: Rozraduję się i rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot.
Psm 108:9 Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej, Juda zaś berłem moim.
Psm 108:10 Moab miednicą moją do obmywania, Na Edom rzucę sandał mój; Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą!
Psm 108:11 Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu?
Psm 108:12 Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?
Psm 108:13 Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo niczym jest pomoc ludzka!
Psm 108:14 W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych.

Psalm 109

Psm 109:1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Boże chwały mojej, nie milcz,
Psm 109:2 Bo otworzyły się przeciwko mnie Usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym!
Psm 109:3 Słowami nienawistnymi otaczają mnie I zwalczają mnie bez przyczyny.
Psm 109:4 Oskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę.
Psm 109:5 Oddają mi złem za dobre, A nienawidzą za miłość moją.
Psm 109:6 Wyznacz mu na wroga bezbożnika, A oskarżyciel niech stanie po jego prawicy!
Psm 109:7 Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech!
Psm 109:8 Niech dni jego będą krótkie, A urząd jego niech inny weźmie!
Psm 109:9 Niech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową!
Psm 109:10 Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów!
Psm 109:11 Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, A obcy niech rozgrabią owoc jego pracy!
Psm 109:12 Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, Ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego!
Psm 109:13 Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę, Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu!
Psm 109:14 Niech Pan pamięta o winie ojców jego, A grzech matki jego niechaj nie będzie zgładzony!
Psm 109:15 Niech będą zawsze przed Panem I niechaj wytępi z ziemi pamięć o nich!
Psm 109:16 Bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, Ale prześladował nędzarza i biedaka I człowieka utrapionego chciał zabić.
Psm 109:17 Umiłował przekleństwo – niech ono nań spadnie! Nie chciał błogosławieństwa – niech będzie dalekie od niego!
Psm 109:18 Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego I jak oliwa w kości jego!
Psm 109:19 Niech mu ono będzie jak szata, która go okrywa, I jak pas, który go zawsze opasuje!
Psm 109:20 Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią!
Psm 109:21 Ale Ty, Boże, Panie mój, Bądź ze mną dla imienia swego, A że dobra jest łaska twoja, Wybaw mnie!
Psm 109:22 Bom jest nędzny i biedny, A serce moje zranione jest we mnie!
Psm 109:23 Niknę jak cień pod wieczór, Strząsają mnie jak szarańczę.
Psm 109:24 Kolana mi się chwieją od postu, A ciało me bez tłuszczu wychudło.
Psm 109:25 Stałem się im pośmiewiskiem, Gdy mnie widzą, kiwają głowami.
Psm 109:26 Wspomóż mnie, Panie, Boże mój, Wybaw mnie dla łaski swojej!
Psm 109:27 Niechaj poznają, iż to ręka twoja, Żeś to Ty, Panie, uczynił!
Psm 109:28 Oni przeklinają, lecz Ty błogosław, Niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, A sługa twój radować się będzie.
Psm 109:29 Niech okryją się hańbą oskarżyciele moi I niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem!
Psm 109:30 Wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, A wobec wielu chwalić go będę,
Psm 109:31 Bo staje po prawicy ubogiego, Aby go wybawić od tych, którzy go osądzają.

Psalm 110

Psm 110:1 Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!
Psm 110:2 Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!
Psm 110:3 Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej.
Psm 110:4 Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
Psm 110:5 Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu.
Psm 110:6 Będzie sądził narody, pobije wielu Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.
Psm 110:7 Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.