Aktualności

Psalmy 117-118

Psalmy 117-118

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 117

Psm 117:1 Chwalcie Pana, wszystkie narody, Wysławiajcie go, wszystkie ludy,
Psm 117:2 Albowiem łaska jego jest można nad nami, A wierność jego trwa na wieki! Alleluja.

Psalm 118

Psm 118:1 Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
Psm 118:2 Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!
Psm 118:3 Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!
Psm 118:4 Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!
Psm 118:5 Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.
Psm 118:6 Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?
Psm 118:7 Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.
Psm 118:8 Lepiej ufać Panu Niż polegać na ludziach.
Psm 118:9 Lepiej ufać Panu Niż polegać na możnych.
Psm 118:10 Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.
Psm 118:11 Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.
Psm 118:12 Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.
Psm 118:13 Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.
Psm 118:14 Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.
Psm 118:15 Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,
Psm 118:16 Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.
Psm 118:17 Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.
Psm 118:18 Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.
Psm 118:19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!
Psm 118:20 Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.
Psm 118:21 Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.
Psm 118:22 Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym.
Psm 118:23 Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych.
Psm 118:24 Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.
Psm 118:25 O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić!
Psm 118:26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
Psm 118:27 Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!
Psm 118:28 Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.
Psm 118:29 Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!