Aktualności

Psalmy 125-127

Psalmy 125-127

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 125

Psm 125:1 Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.
Psm 125:2 Jak Jeruzalem otaczają góry, Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki.
Psm 125:3 Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych Nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali Rąk swych ku bezprawiu.
Psm 125:4 Czyń dobrze, Panie, dobrym I tym, co są prawego serca.
Psm 125:5 Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi, Niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem!

Psalm 126

Psm 126:1 Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie.
Psm 126:2 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.
Psm 126:3 Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli.
Psm 126:4 Odmień, Panie, losy nasze Jak strumienie w ziemi południowej.
Psm 126:5 Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!
Psm 126:6 Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

Psalm 127

Psm 127:1 Pieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż.
Psm 127:2 Daremnie wcześnie rano wstajecie, I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego.
Psm 127:3 Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona.
Psm 127:4 Czym strzały w ręku wojownika, Tym synowie zrodzeni za młodu.
Psm 127:5 Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan! Nie zawiedzie się, Gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.