Aktualności

Psalmy 128-130

Psalmy 128-130

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 128

Psm 128:1 Pieśń pielgrzymek. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, Który kroczy jego drogami!
Psm 128:2 Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie.
Psm 128:3 Żona twoja będzie jak owocująca winnica W obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki oliwne Dokoła stołu twego.
Psm 128:4 Tak oto błogosławiony będzie mąż, Który się boi Pana!
Psm 128:5 Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, Abyś oglądał szczęście Jeruzalemu Po wszystkie dni życia twego!
Psm 128:6 I abyś oglądał dzieci synów twoich! Pokój nad Izraelem!

Psalm 129

Psm 129:1 Pieśń pielgrzymek. Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej – Niech przyzna Izrael -
Psm 129:2 Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej, Lecz mnie nie przemogli.
Psm 129:3 Na grzbiecie moim orali oracze, Porobili swoje długie bruzdy.
Psm 129:4 Pan jest sprawiedliwy, Przeciął powrozy bezbożników.
Psm 129:5 Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, Którzy nienawidzą Syjonu!
Psm 129:6 Niech będą jak trawa na dachach, Która usycha, nim zakwitnie,
Psm 129:7 Którą żniwiarz nie napełni swej garści Ani wiążący snopy swego naręcza,
Psm 129:8 Ani przechodnie nie powiedzą: Błogosławieństwo Pana niech będzie z wami! Błogosławimy wam w imię Pana.

Psalm 130

Psm 130:1 Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do ciebie, Panie!
Psm 130:2 Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!
Psm 130:3 Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi?
Psm 130:4 Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano.
Psm 130:5 W Panu pokładam nadzieję, Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego.
Psm 130:6 Dusza moja oczekuje Pana, Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku.
Psm 130:7 Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!
Psm 130:8 On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego.