Aktualności

Psalmy 137-139

Psalmy 137-139

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 137

Psm 137:1 Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu.
Psm 137:2 Na wierzbach w tamtej krainie Zawiesiliśmy lutnie nasze,
Psm 137:3 Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemiężcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
Psm 137:4 Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi?
Psm 137:5 Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja!
Psm 137:6 Niech przylgnie język mój do podniebienia, Jeślibym nie pamiętał o tobie, Jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu Nad największą radość moją!
Psm 137:7 Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad!
Psm 137:8 Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła!
Psm 137:9 Błogosławiony, kto pochwyci I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę.

Psalm 138

Psm 138:1 Dawidowy. Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego, Śpiewam ci wobec bogów.
Psm 138:2 Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu I wysławiam imię twoje Za łaskę i za wierność twoją, Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
Psm 138:3 W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Dodałeś mocy duszy mojej.
Psm 138:4 Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, Gdy usłyszą słowa ust twoich.
Psm 138:5 Będą opiewali drogi Pańskie, Gdyż wielka jest chwała Pana.
Psm 138:6 Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, A dumnego z daleka poznaje.
Psm 138:7 Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.
Psm 138:8 Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła rąk twoich!

Psalm 139

Psm 139:1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz.
Psm 139:2 Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka.
Psm 139:3 Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
Psm 139:4 Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A ty, Panie, już znasz je całe.
Psm 139:5 Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.
Psm 139:6 Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, Zbyt wzniosła, bym ją pojął.
Psm 139:7 Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
Psm 139:8 Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś.
Psm 139:9 Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza,
Psm 139:10 Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.
Psm 139:11 A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje I nocą się stanie światło wokoło mnie,
Psm 139:12 To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, A noc jest jasna jak dzień, Ciemność jest dla ciebie jak światło.
Psm 139:13 Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Psm 139:14 Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Psm 139:15 Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi.
Psm 139:16 Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
Psm 139:17 Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba!
Psm 139:18 Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.
Psm 139:19 O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi!
Psm 139:20 Mówią o tobie zdradliwie, Nadużywają imienia twego.
Psm 139:21 Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, Nie mam w nienawiści I nie brzydzę się tymi, Którzy powstają przeciwko tobie?
Psm 139:22 Nienawidzę ich całą duszą, Stali się wrogami moimi.
Psm 139:23 Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje!
Psm 139:24 I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną!