Aktualności

Psalmy 140-142

Psalmy 140-142

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 140

Psm 140:1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
Psm 140:2 Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie!
Psm 140:3 Knują złe rzeczy w sercu, Każdego dnia wszczynają spory.
Psm 140:4 Ostrzą języki swe jak wąż, Jad żmii jest pod wargami ich. Sela.
Psm 140:5 Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje!
Psm 140:6 Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Sela.
Psm 140:7 Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego!
Psm 140:8 O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki.
Psm 140:9 Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, Nie daj, by zamysł jego się udał! Sela.
Psm 140:10 Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, Niech ich okryje przewrotność ich warg!
Psm 140:11 Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!
Psm 140:12 Oszczerca niech się nie ostoi na ziemi, Niech męża gwałtownego nieszczęście strąci do upadku.
Psm 140:13 Wiem, że Pan ujmie się za biednym, Że ubogim wymierzy sprawiedliwość.
Psm 140:14 Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.

Psalm 141

Psm 141:1 Psalm Dawidowy. Panie, wzywam cię, pośpiesz mi z pomocą, Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie!
Psm 141:2 Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!
Psm 141:3 Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj drzwi warg moich!
Psm 141:4 Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, Abym popełniał czyny niegodziwe, Zadając się z mężami, złoczyńcami, I spożywał ich przysmaki.
Psm 141:5 Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, A gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, Przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie; Bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości.
Psm 141:6 Zrzuceni będą na stoki skał sędziowie ich I usłyszą, że słowa moje były łagodne.
Psm 141:7 Jak podczas orki rozrywa się ziemię, Tak będą rzucone kości ich aż do bram krainy umarłych.
Psm 141:8 Albowiem do ciebie, Boże, Panie mój, Wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej!
Psm 141:9 Strzeż mię od sidła, które zastawili na mnie, I od zasadzek złoczyńców!
Psm 141:10 Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, A ja ich uniknę!

Psalm 142

Psm 142:1 Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa.
Psm 142:2 Głośno do Pana wołam, Głośno Pana błagam.
Psm 142:3 Wylewam przed nim moją prośbę I o niedoli mojej jemu opowiadam.
Psm 142:4 Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją; Na drodze, którą chodzę, Zastawili na mnie sidła.
Psm 142:5 Patrzę na prawo i widzę – Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, Nikt się nie troszczy o mnie.
Psm 142:6 Panie, do ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących.
Psm 142:7 Słuchaj uważnie błagania mego, Bom bardzo udręczony, Wybaw mnie od prześladowców moich, Bo są silniejsi ode mnie!
Psm 142:8 Wywiedź mnie z więzienia, Abym wysławiał imię twoje! Zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi, Gdy mi swą dobroć okażesz.