Aktualności

Psalmy 149-150

Psalmy 149-150

Fragment na dziś

PSALMY

Rozdział 149

Psm 149:1 Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!
Psm 149:2 Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!
Psm 149:3 Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze,
Psm 149:4 Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!
Psm 149:5 Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu!
Psm 149:6 Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku,
Psm 149:7 Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody,
Psm 149:8 Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany,
Psm 149:9 Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.

Psalm 150

Psm 150:1 Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.
Psm 150:2 Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!
Psm 150:3 Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze!
Psm 150:4 Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie!
Psm 150:5 Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!
Psm 150:6 Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Alleluja.