Aktualności

Psalmy 15-17

Psalmy 15-17

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 15

Psm 15:1 Psalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?
Psm 15:2 Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.
Psm 15:3 Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.
Psm 15:4 Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej.
Psm 15:5 Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.

Psalm 16

Psm 16:1 Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!
Psm 16:2 Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.
Psm 16:3 Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie.
Psm 16:4 Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.
Psm 16:5 Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego.
Psm 16:6 Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się…
Psm 16:7 Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje.
Psm 16:8 Mam zawsze Pana przed sobą Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Psm 16:9 Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,
Psm 16:10 Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.
Psm 16:11 Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.

Psalm 17

Psm 17:1 Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje, Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych!
Psm 17:2 Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój, Niech oczy twoje ujrzą prawość.
Psm 17:3 Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich.
Psm 17:4 Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoich Unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy.
Psm 17:5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje.
Psm 17:6 Wzywam cię, bo wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego!
Psm 17:7 Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi!
Psm 17:8 Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł
Psm 17:9 Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają.
Psm 17:10 Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle.
Psm 17:11 Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, Wypatrują, jakby powalić na ziemię.
Psm 17:12 Podobny jest do lwa żądnego łupu, I do lwiątka siedzącego w ukryciu.
Psm 17:13 Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana! Niech mnie uratuje twój miecz od bezbożnika,
Psm 17:14 Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim!
Psm 17:15 Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.