Aktualności

Psalmy 3-5

Psalmy 3-5

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 3

Psm 3:1 Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem.
Psm 3:2 Panie, jak liczni są wrogowie moi, Jak wielu powstaje przeciwko mnie!
Psm 3:3 Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela.
Psm 3:4 Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją.
Psm 3:5 Głosem moim wołam do Pana, A On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela.
Psm 3:6 Położyłem się i zasnąłem; Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera.
Psm 3:7 Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Psm 3:8 Powstań, Panie! Ocal mnie, Boże mój! Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, Połamałeś zęby bezbożnych.
Psm 3:9 U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Sela.

Psalm 4

Psm 4:1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Dawidowy.
Psm 4:2 Odpowiedz na wołanie moje, Sprawiedliwy Boże mój! W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną I wysłuchaj modlitwę moją!
Psm 4:3 Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela.
Psm 4:4 Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę. Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
Psm 4:5 Drżyjcie i nie grzeszcie! Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Sela.
Psm 4:6 Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu.
Psm 4:7 Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie!
Psm 4:8 Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.
Psm 4:9 Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.

Psalm 5

Psm 5:1 Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy.
Psm 5:2 Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim,
Psm 5:3 Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
Psm 5:4 Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.
Psm 5:5 Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać.
Psm 5:6 Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
Psm 5:7 Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.
Psm 5:8 Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego, Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą.
Psm 5:9 Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją!
Psm 5:10 Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają.
Psm 5:11 Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie.
Psm 5:12 Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.
Psm 5:13 Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.