Aktualności

Psalmy 42-44

Psalmy 42-44

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 42

Psm 42:1 Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha.
Psm 42:2 Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!
Psm 42:3 Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
Psm 42:4 Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój?
Psm 42:5 Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego.
Psm 42:6 Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
Psm 42:7 Dusza moja smuci się we mnie, Dlatego wspominam cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, Z gór Misar.
Psm 42:8 Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich: Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną.
Psm 42:9 Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.
Psm 42:10 Mówię do Boga: Skało moja, Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, Gdy trapi mnie nieprzyjaciel?
Psm 42:11 Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, Gdy mnie lżą wrogowie moi, Mówiąc do mnie co dzień: Gdzież jest Bóg twój?
Psm 42:12 Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

Psalm 43

Psm 43:1 Bądź sędzią moim, Boże, I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!
Psm 43:2 Ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją, Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?
Psm 43:3 Ześlij światło i prawdę swoją, Niech mnie prowadzą, Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą I do przybytków twoich.
Psm 43:4 Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, Do Boga wesela i radości mojej, I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój…!
Psm 43:5 Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

Psalm 44

Psm 44:1 Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha.
Psm 44:2 Boże, na własne uszy słyszeliśmy, Ojcowie nasi opowiadali nam O dziele, którego dokonałeś za dni ich, W czasach dawnych.
Psm 44:3 Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś; Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś.
Psm 44:4 Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani ramię ich pomogło im, Lecz prawica twoja i ramię twoje Oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś.
Psm 44:5 Tyś sam królem moim, Boże; Dajże Jakubowi wybawienie!
Psm 44:6 Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, Przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych.
Psm 44:7 Bo nie na łuku moim polegam Ani mnie miecz mój nie ocali.
Psm 44:8 Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, A nienawidzących nas wstydem okryłeś.
Psm 44:9 Każdego dnia chlubimy się Bogiem I imię twoje wiecznie wyznawać będziemy. Sela.
Psm 44:10 A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas, I nie wyruszyłeś z wojskami naszymi.
Psm 44:11 Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.
Psm 44:12 Wydałeś nas jak owce na żer I rozproszyłeś nas między narodami.
Psm 44:13 Sprzedałeś lud swój za darmo I nic nie zyskałeś z ich sprzedaży.
Psm 44:14 Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, Na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają.
Psm 44:15 Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów, Ludy kiwają głową nad nami.
Psm 44:16 Co dzień hańba moja jest przede mną, A wstyd okrywa oblicze moje
Psm 44:17 Na głos bluźniercy i szydercy, Gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela.
Psm 44:18 To wszystko przyszło na nas, A jednak nie zapomnieliśmy ciebie I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twemu.
Psm 44:19 Serce nasze nie odwróciło się od ciebie, A kroki nasze nie zeszły ze ścieżki twojej.
Psm 44:20 Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale, I okryłeś nas cieniem śmierci.
Psm 44:21 Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, A wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego:
Psm 44:22 Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca.
Psm 44:23 Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne.
Psm 44:24 Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki!
Psm 44:25 Dlaczego zakrywasz oblicze twoje, Zapominasz o nędzy i udręce naszej?
Psm 44:26 Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, Przylgnęło do ziemi ciało nasze.
Psm 44:27 Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas dla łaski swojej!