Aktualności

Psalmy 54-56

Psalmy 54-56

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 54

Psm 54:1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida,
Psm 54:2 Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas.
Psm 54:3 Boże, wybaw mnie w imię swoje I w mocy swojej ujmij się za sprawą moją!
Psm 54:4 Boże! Wysłuchaj modlitwy mojej, Nakłoń ucha na słowa ust moich,
Psm 54:5 Bo obcy powstali przeciwko mnie, A okrutnicy godzą na życie moje; Nie stawiają Boga przed oczyma swymi! Sela.
Psm 54:6 Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie.
Psm 54:7 Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich! Według wierności swojej wytrać ich!
Psm 54:8 Z ochotą złożę ci ofiary, Będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre,
Psm 54:9 Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, Tak że oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich.

Psalm 55

Psm 55:1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida.
Psm 55:2 Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, A nie ukrywaj się przed błaganiem moim!
Psm 55:3 Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę
Psm 55:4 Z powodu głosu nieprzyjaciela, Z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, A w gniewie na mnie nastają.
Psm 55:5 Serce drży we mnie, Opadł mnie lęk przed śmiercią,
Psm 55:6 Bojaźń i drżenie nachodzi mnie I groza mnie ogarnia.
Psm 55:7 Rzekłem: O, gdybym miał skrzydła jak gołębica, Chętnie uleciałbym i odpoczął.
Psm 55:8 Oto uleciałbym daleko, Zamieszkałbym na pustyni. Sela.
Psm 55:9 Szybko poszukałbym sobie schronienia Przed wichrem gwałtownym i przed burzą.
Psm 55:10 Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, Gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście!
Psm 55:11 Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, A jest w nim niegodziwość i ucisk.
Psm 55:12 Jest w nim zguba, A z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo.
Psm 55:13 Bo to nie wróg mnie lży – Co mógłbym znieść – Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie – Mógłbym się przed nim ukryć -
Psm 55:14 Ale ty, człowiek równy mnie, Powiernik mój i przyjaciel,
Psm 55:15 Z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie.
Psm 55:16 Niech ich śmierć zaskoczy, Niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, Bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi.
Psm 55:17 Ja do Boga wołam, A Pan mnie wybawi.
Psm 55:18 Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, I wysłucha głosu mojego.
Psm 55:19 Wybawi duszę moją, Obdarzy pokojem od napastników, Choć wielu ich jest przeciwko mnie.
Psm 55:20 Bóg usłyszy i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Sela. Nie ma bowiem u nich poprawy I nie boją się Boga.
Psm 55:21 Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje.
Psm 55:22 Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone.
Psm 55:23 Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.
Psm 55:24 Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam.

Psalm 56

Psm 56:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Niema gołębica w dali”. Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat.
Psm 56:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie!
Psm 56:3 Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza.
Psm 56:4 Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.
Psm 56:5 Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Psm 56:6 Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby.
Psm 56:7 Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, Ponieważ nastają na życie moje.
Psm 56:8 Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi!
Psm 56:9 Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?
Psm 56:10 Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.
Psm 56:11 Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę,
Psm 56:12 Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Psm 56:13 Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne,
Psm 56:14 Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.