Aktualności

Psalmy 57-59

Psalmy 57-59

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 57

Psm 57:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj…” Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
Psm 57:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
Psm 57:3 Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
Psm 57:4 On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
Psm 57:5 Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
Psm 57:6 Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
Psm 57:7 Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
Psm 57:8 Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
Psm 57:9 Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
Psm 57:10 Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
Psm 57:11 Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
Psm 57:12 Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Psalm 58

Psm 58:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj…” Miktam Dawidowy.
Psm 58:2 Czy wy, możnowładcy, naprawdę wydajecie wyroki sprawiedliwe I czy słusznie sądzicie synów ludzkich?
Psm 58:3 Raczej knujecie w sercu niesprawiedliwość, W kraju zaś ręce wasze popełniają gwałty.
Psm 58:4 Bezbożni są odstępcami już od łona matki, Kłamcy błądzą już od samego urodzenia.
Psm 58:5 Mają jad podobny do jadu węża, Do jadu głuchej żmii, co zatyka ucho swoje,
Psm 58:6 Aby nie słyszeć głosu zaklinaczy Ani biegłego w swej sztuce czarownika.
Psm 58:7 Boże, połam zęby w ich ustach; Roztrzaskaj kły lwiąt, Panie!
Psm 58:8 Niech znikną jak woda, która spływa; Niech strzały, które wypuszczą, będą stępione!
Psm 58:9 Niech przeminą jak ślimak, który się rozpływa, Jak poroniony płód niewieści, niech nie ujrzą słońca!
Psm 58:10 Nim chrust rozgrzeje garnki wasze, Rozrzuci go, suchy czy zielony, wiatr porywisty.
Psm 58:11 Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; Stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego.
Psm 58:12 Wtedy powiedzą ludzie: Zaprawdę, sprawiedliwy ma nagrodę; Zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi.

Psalm 59

Psm 59:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj…” Miktam Dawidowy. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go.
Psm 59:2 Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój! Obroń mnie przed przeciwnikami moimi!
Psm 59:3 Ratuj mnie od złoczyńców I wyzwól mnie od morderców!
Psm 59:4 Bo oto czyhają na życie moje, Zbierają się przeciwko mnie możni, Chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie!
Psm 59:5 Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz!
Psm 59:6 Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela.
Psm 59:7 Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście.
Psm 59:8 Oto pianę mają na ustach, Zniewagi są na wargach ich: Któż bowiem to słyszy?
Psm 59:9 Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów.
Psm 59:10 Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją.
Psm 59:11 Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich.
Psm 59:12 Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą.
Psm 59:13 Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią!
Psm 59:14 Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela.
Psm 59:15 Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście.
Psm 59:16 Włóczą się szukając żeru, A jeśli się nie nasycą, warczą.
Psm 59:17 Ale ja opiewać będę moc twoją, Rano weselić się będę z łaski twojej, Boś Ty był twierdzą moją I ucieczką w czasie mej niedoli.
Psm 59:18 Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy.