Aktualności

Psalmy 6-8

Psalmy 6-8

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 6

Psm 6:1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach, na oktawę. Psalm Dawidowy.
Psm 6:2 Panie, nie karć mnie w gniewie swoim I w zapalczywości swojej nie karz mnie!
Psm 6:3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!
Psm 6:4 I dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo…?
Psm 6:5 Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją!
Psm 6:6 Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?
Psm 6:7 Zmęczyłem się wzdychaniem moim, Każdej nocy zraszam posłanie moje, Łzami oblewam łoże moje.
Psm 6:8 Zamroczyło się zgryzotą oko moje, Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich.
Psm 6:9 Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego.
Psm 6:10 Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją.
Psm 6:11 Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi! Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili!

Psalm 7

Psm 7:1 Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.
Psm 7:2 Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
Psm 7:3 By któryś jak lew nie rozdarł mnie… Rozdziera, a nie ma wybawcy…
Psm 7:4 Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,
Psm 7:5 Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
Psm 7:6 Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela.
Psm 7:7 Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd!
Psm 7:8 Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości.
Psm 7:9 Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej.
Psm 7:10 Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.
Psm 7:11 Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.
Psm 7:12 Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
Psm 7:13 Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
Psm 7:14 Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,
Psm 7:15 Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,
Psm 7:16 A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;
Psm 7:17 Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego,
Psm 7:18 A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego.

Psalm 8

Psm 8:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino”. Psalm Dawidowy.
Psm 8:2 Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
Psm 8:3 Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
Psm 8:4 Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Psm 8:5 Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Psm 8:6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
Psm 8:7 Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
Psm 8:8 Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
Psm 8:9 Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
Psm 8:10 Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!