Aktualności

Psalmy 87-89

Psalmy 87-89

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 87

Psm 87:1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń. To, co na górach świętych założył:
Psm 87:2 Bramy Syjonu, miłuje Pan Bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba,
Psm 87:3 Chwalebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. Sela.
Psm 87:4 Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą: Oni się tu urodzili.
Psm 87:5 A o Syjonie mówić się będzie: Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, A On, Najwyższy, utwierdzi go.
Psm 87:6 Pan zapisze w księdze ludów: Oni się tu urodzili. Sela.
Psm 87:7 Śpiewać będą w pląsach: Wszystkie me zdroje są w tobie.

Psalm 88

Psm 88:1 Pieśń. Psalm synów Koracha. Przewodnikowi chóru. Według „Mahalat…” Na udręki. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity.
Psm 88:2 Panie, Boże zbawienia mego, We dnie i w nocy wołam do ciebie.
Psm 88:3 Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie, Nakłoń ucha swego na błaganie moje,
Psm 88:4 Bo dusza moja syta jest cierpień, A życie moje bliskie jest krainy umarłych.
Psm 88:5 Zaliczono mię do tych, co zstępują do grobu, Stałem się jak człowiek bez siły.
Psm 88:6 Łoże moje jest między umarłymi, Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej.
Psm 88:7 Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, W ciemnościach, w głębinach,
Psm 88:8 Gniew twój ciąży na mnie, A wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie. Sela.
Psm 88:9 Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, Uczyniłeś mnie dla nich ohydą; Jestem zamknięty, bez wyjścia.
Psm 88:10 Oko moje gaśnie od strapienia; Wzywam cię, Panie, codziennie, Wyciągam ręce do ciebie.
Psm 88:11 Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Sela.
Psm 88:12 Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu zmarłych o wierności twojej?
Psm 88:13 Czy w mrokach cud twój będzie można poznać, A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia?
Psm 88:14 Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, A rankiem wita cię modlitwa moja:
Psm 88:15 Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, Ukrywasz przede mną oblicze swoje?
Psm 88:16 Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej, Zawisła nade mną groza twoja, jestem zrozpaczony.
Psm 88:17 Przewaliły się nade mną ciosy gniewu twego, Niszczą mnie strachy twoje.
Psm 88:18 Ogarniają mnie nieustannie jak woda, Otaczają mię wszystkie naraz.
Psm 88:19 Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, Moimi zaufanymi – to mroki.

Psalm 89

Psm 89:1 Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity.
Psm 89:2 Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją.
Psm 89:3 Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją.
Psm 89:4 Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:
Psm 89:5 Na wieki utwierdzę potomstwo twoje I tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela.
Psm 89:6 Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych.
Psm 89:7 Któż bowiem na obłokach równy Panu, Któż podobny Panu pośród synów Bożych?
Psm 89:8 Bóg groźny jest w gronie świętych, Potężny i straszny nad wszystkich wokół niego.
Psm 89:9 Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię.
Psm 89:10 Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się podnoszą, Ty je uśmierzasz.
Psm 89:11 Tyś zmiażdżył Rahaba ugodzonego śmiertelnie, Mocnym swym ramieniem rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich.
Psm 89:12 Twoje są niebiosa, twoja też ziemia: Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia.
Psm 89:13 Tyś stworzył północ i południe; Tabor i Hermon radośnie wykrzykują imieniu twemu,
Psm 89:14 Ramię twoje jest potężne; Mocna jest ręka twoja, A wysoko podniesiona prawica twoja.
Psm 89:15 Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą,
Psm 89:16 Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie,
Psm 89:17 Z imienia twego raduje się każdy dzień, A sprawiedliwość twoja wywyższa ich,
Psm 89:18 Bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, A z życzliwości twojej podnosi się siła nasza.
Psm 89:19 Do Pana bowiem należy tarcza nasza, A król nasz do Świętego Izraela,
Psm 89:20 Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich I powiedziałeś: Wzbudziłem bohatera ku pomocy, Wywyższyłem wybrańca z ludu;
Psm 89:21 Znalazłem Dawida, sługę mego, Namaściłem go świętym olejem moim,
Psm 89:22 Ręka moja wspierać go będzie, A ramię moje umocni go.
Psm 89:23 Nie podejdzie go wróg, A niegodziwiec go nie pognębi.
Psm 89:24 Zetrę przed nim jego przeciwników, A tych, co go nienawidzą, powalę.
Psm 89:25 Wierność moja i łaska będzie z nim I przez imię moje podniesie się siła jego.
Psm 89:26 Położę na morzu rękę jego, A prawicę jego na rzekach.
Psm 89:27 On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego.
Psm 89:28 Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi.
Psm 89:29 Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, A przymierze moje z nim nie wzruszy się.
Psm 89:30 I utrwalę na wieki ród jego, A tron jego jak dni niebios.
Psm 89:31 Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój I nie będą postępowali według nakazów moich,
Psm 89:32 Jeżeli znieważą ustawy moje I nie będą przestrzegali przykazań moich,
Psm 89:33 To ukarzę rózgą przestępstwo ich I winę ich plagami,
Psm 89:34 Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej;
Psm 89:35 Nie naruszę przymierza mego I nie zmienię słowa ust moich,
Psm 89:36 Raz przysiągłem na świętość moją, Że nie skłamię Dawidowi.
Psm 89:37 Potomstwo jego trwać będzie na wieki, A tron jego jak słońce przede mną,
Psm 89:38 Jak księżyc, ustanowiony na wieki, Wierny świadek na niebie. Sela.
Psm 89:39 Lecz oto Ty odrzuciłeś i wzgardziłeś nim, Rozgniewałeś się na pomazańca swego,
Psm 89:40 Zerwałeś przymierze ze sługą swym, Zdeptałeś na ziemi koronę jego.
Psm 89:41 Porozwalałeś wszystkie ogrodzenia jego, Obróciłeś w gruzy warownię jego.
Psm 89:42 Grabią go wszyscy przechodnie, Stał się pośmiewiskiem sąsiadów swoich.
Psm 89:43 Wywyższyłeś prawicę nieprzyjaciół jego, Sprawiłeś radość wszystkim wrogom jego.
Psm 89:44 Stępiłeś ostrze miecza jego I nie wspierałeś go w bitwie.
Psm 89:45 Pozbawiłeś blasku majestat jego, A tron jego obaliłeś na ziemię,
Psm 89:46 Skróciłeś dni młodości jego, Okryłeś go hańbą. Sela.
Psm 89:47 Dopóki, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy gniew twój jak ogień płonąć będzie?
Psm 89:48 Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, Jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich!
Psm 89:49 Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci I wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? Sela.
Psm 89:50 Gdzież są, o Panie, twe pradawne łaski, Któreś w wierności swej zaprzysiągł Dawidowi?
Psm 89:51 Pomnij, Panie, na zniewagę sług twoich, Którą noszę w sercu moim jako doznaną od wielu narodów,
Psm 89:52 Którą znieważają, Panie, wrogowie twoi, Którą wyszydzają ścieżki pomazańca twego.
Psm 89:53 Błogosławiony niech będzie Pan na wieki! Amen, Amen.