Aktualności

Psalmy 90-92

Psalmy 90-92

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 90

Psm 90:1 Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą Z pokolenia w pokolenie.
Psm 90:2 Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
Psm 90:3 Ty znowu człowieka w proch obracasz I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!
Psm 90:4 Albowiem tysiąc lat w oczach twoich Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.
Psm 90:5 Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, Jak trawa, która znika:
Psm 90:6 Rano kwitnie i rośnie, Pod wieczór więdnie i usycha.
Psm 90:7 Tak i my giniemy od gniewu twego, A srogością twoją jesteśmy przerażeni.
Psm 90:8 Położyłeś winy nasze przed sobą, Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.
Psm 90:9 Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie.
Psm 90:10 Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.
Psm 90:11 Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?
Psm 90:12 Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!
Psm 90:13 Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi!
Psm 90:14 Nasyć nas o świcie łaską swoją, Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!
Psm 90:15 Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, Za lata, w których oglądaliśmy niedolę!
Psm 90:16 Niech się ukaże sługom twoim dzieło twoje, A majestat twój synom ich!
Psm 90:17 Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!

Psalm 91

Psm 91:1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Psm 91:2 Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
Psm 91:3 Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
Psm 91:4 Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
Psm 91:5 Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
Psm 91:6 Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
Psm 91:7 Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
Psm 91:8 Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
Psm 91:9 Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
Psm 91:10 Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
Psm 91:11 Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Psm 91:12 Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
Psm 91:13 Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
Psm 91:14 Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
Psm 91:15 Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
Psm 91:16 Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

Psalm 92

Psm 92:1 Psalm. Pieśń na dzień sabatu.
Psm 92:2 Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię twe, o Najwyższy,
Psm 92:3 Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją,
Psm 92:4 Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry.
Psm 92:5 Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich.
Psm 92:6 Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje!
Psm 92:7 Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego.
Psm 92:8 Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze.
Psm 92:9 Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.
Psm 92:10 Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy.
Psm 92:11 Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, Namaściłeś mnie świeżym olejkiem.
Psm 92:12 Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.
Psm 92:13 Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu.
Psm 92:14 Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
Psm 92:15 Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości,
Psm 92:16 Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości.