Konkurs Biblijny Okręgu Południowego

25

Konkurs Biblijny Okręgu Południowego pod hasłem „Bohaterowie wiary”

3 grupy wiekowe:
-podstawowa – klasy IV-VI
-gimnazjalna – klasy II-III i klasa VII SP
-ponadgimnazjalna – klasy I-IV

Termin:
-1 etap 6.01.2018 w zborach
-2 etap: 7.04.2018 w Betanii godzina 11

Koszt: 10 zł od uczestnika

Zakres materiału:
-Rodz 30:22-24; 37 39-45 46:1-7; 26-34; 47-48 (całe rozdziały) 49:29-33; 50 (cały
rozdział) Wyj 13:19 Joz 24:32
-Daniela 1-6
-Jonasza- cała księga

FaceBook Konkursu Biblijnego Okręgu Południowego

Regulamin Dwuetapowego Konkursu Biblijnego Okręgu Południowego
Załącznik nr 1 DKBOP – skład OKK
Załącznik nr 2 DKBOP – temat i zakres
Załącznik nr 3 DKBOP – adresy i terminy
Załącznik nr 4 DKBOP – pytanie bonusowe
Załącznik nr 5 DKBOP – lista wersetów