Grupa modlitewna

27TELEFONICZNE POGOTOWIE MODLITEWNE

potrzebujesz modlitwy?
ZADZWOŃ – 32 254 97 37

Masz problem, idziesz ciemną doliną, trapi cię choroba, czy płacze twoja dusza?

Grupa kilku osób natychmiast zareaguje i zacznie się modlić o twój problem wspierając cię duchowo. Właśnie zaczyna działać w naszym zborze

Zasygnalizuj swój problem, a rozpoczniemy wspólną walkę o zwycięstwo, jednocząc się w modlitwie i wołając do naszego Pana.

DOŁĄCZ DO MODLĄCEGO SIĘ KOŚCIOŁA

Roczny Program Modlitwy Zboru Betania

Tygodniowy Program Modlitwy Zboru Betania

Tygodniowy Program Modlitwy o Służby w Betanii

Program Modlitwy o Rodziny

Modlitwy o członków Betanii – PIERWSZY wtorek miesiąca, by móc się o nich modlić również przez cały miesiąc.

W każdy czwartek młodzieżowe spotkanie modlitewne o godz. 18.00

Tematy spotkań modlitewnych we wtorki

każdy wtorek przed nabożeństwem godz.: 17.40-18.15
Tematy na kolejne wtorki miesiąca:
1) BETANIA – Przywódcy, służby zborowe, członkowie zboru i sympatycy, chorzy i cierpiący, nabożeństwa
2) POLSKA – Przebudzenie, władze centralne, miasta Śląska i Zagłębia
3) RODZINA – Rodziny betańskie, nawrócenie rodzin niewierzących, młodzież i dzieci
4) IZRAEL – pokój w Izraelu, przebudzenie wśród Żydów
5) * PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ – cierpiący i prześladowani chrześcijanie na świecie
(* jeśli będzie 5-ty wtorek w miesiącu)

Niedziela (co tydzień) godz.: 9.40-9.55

Wszystkie spotkania odbywają się w  „Pokoju modlitwy”

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz