Aktualności

Chrzest Wiary

Chrzest Wiary

Wydarzenia

Niedziela, 25 marca, 10:00
Podczas nabożeństwa odbędzie się Chrzest Wiary.
Wszystkich zdecydowanych zapraszamy na pierwsze spotkanie katechumenów we wtorek 6 marca, 17:30

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Mar 16:15-16