Aktualności

Seminarium Jak odpoczywać w Bogu

Seminarium Jak odpoczywać w Bogu

Wydarzenia

Sobota, 11 listopada, 10:30-14.30 (z przerwą na kawę)
Serdecznie zapraszamy na seminarium: Jak odpoczywać w Bogu
poprowadzi je Pastor Mirosław Muszczyński z polskiego zboru w Chicago w USA